💎 NEW โปรโมชั่น Diamond 2020 💎

คุณสมบัติ…ดังนี้
1. รายได้รวม 100,000 บาท (นับรวมทั้งหมดจากวันที่สมัครและรวมรายได้ในเดือน ก.พ. 2563
2. ให้การแนะนำลูก(G1) จำนวน20รหัส ตำแหน่ง SV หรือ VIP (นับรวมทั้งหมดจากวันที่สมัคร)
3. มีคะแนนทีมอ่อนในเดือน ก.พ.2563  35,000PV
4. รักษายอดในเดือนกุมภาพันธ์ 350 PV
 
🏆 รางวัลและสวัสดิการที่ได้รับ 🏆
1. งานเลี้ยงรับรองตำแหน่งเกียรติยศ นักธุรกิจระดับไดมอนด์
2. ของที่ระลึกประจำตำแหน่ง
3. ได้สิทธิ์พิเศษ เชิญลูกตรง(G1)ร่วมในงานเลี้ยงรับรองตำแหน่งเกียรติยศ จำนวน 3 รหัส (ตำแหน่งBronze และ สูงขึ้นไป)