สาส์นจากผู้บริหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2563

        ยินดีต้อนรับและสวัสดีนักธุรกิจ เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค ทุกท่าน สำหรับเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ประธานฯ ขอแสดงความยินดี และชื่นชมนักธุรกิจระดับไดมอนด์ใหม่ทั้ง 3 รหัส ที่สามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างภาคภูมิใจ ยืนหยัด เรียนรู้ ลงมือทำและเป็นแบบอย่างที่ดีกับองค์กร
        และต้อนรับปี 2563 กับข่าวดีและความภาคภูมิใจของเรา คือ มาบิก้า คอฟฟี่ รับรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 ด้วยคุณภาพการผลิตและคุณภาพของมาบิก้า คอฟฟี่ ทำให้ในระยะเวลา 8 เดือนในปี 2562 ที่ผ่านมาของการขยายตลาดกาแฟ เพื่อสุขภาพยอดขายร่วมๆ 20,000 กล่อง แสดงถึงความสำเร็จ
ของสมาชิกทุกท่าน ในปี 2563 บริษัทฯ มีเป้าหมายทำยอดขาย 300,000 กล่องทั่วประเทศ และจะมีการโฆษณาการตลาดทางวิทยุและสื่อออนไลน์
       บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด กำลังจะครบ 2 ขวบในเดือนมีนาคมนี้ “เราจะดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดของการแบ่งปัน และสร้างความสำเร็จให้สมาชิกและสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี”