บ. เดอะมาตาเน็ทเวิร์ค จำกัด แจก อั่งเปา 10,000 บาท

                           ซินเจิ้งหยูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ 
คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้ มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดี ร่ำรวยตลอดปี

บ. เดอะมาตาเน็ทเวิร์ค จำกัด แจก อั่งเปา 10,000บาท

เงื่อนไข : สำหรับเพิ่มในคุณสมบัติ THE MILLIONAIRE SEMINAR
เช่น ทำคุณสมบัติปกติ 36,000 บาท รับอั่งเปา 10,000บาท
แสดงว่า ต้องทำคุณสมบัติ สะสมยอดขายเพียง 26,000 บาทเท่านั้น