The MATA ROAD to SUCCESS

The MATA ROAD to SUCCESS
”เส้นทางชีวิต เส้นทางธุรกิจลิขิตได้ด้วยตัวเรา”

งานเปิดโอกาสธุรกิจและฝึกอบรมสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ

ความรู้การสร้างธุรกิจอย่างมืออาชีพ
ความรู้ Products
ความรู้ 3S+1M
ความรู้ สู่การพิชิต ตำแหน่งไดมอนด์
เที่ยวฟรี ญี่ปุ่นและ The millionaire Seminar 2 วัน 1 คืน

วันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค.2563
เวลา : 12.30-16.30น.
สถานที่ : สำนักงานใหญ่ชลบุรี
บัตรฟรี