สาส์นจากผู้บริหาร เดือนมกราคม 2563

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน และสวัสดีปีใหม่ ปี 2563 ปีแห่งเศรษฐี ปีหนูทอง วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วทีเดียว กับเส้นทางธุรกิจเส้นทางความฝัน เส้นทางชีวิตของนักธุรกิจทุกท่าน บริษัทได้เปิดดำเนินการก็ร่วมๆ  24 เดือนหรือ 2 ปี มีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นที่น่าตื่นเต้นบนเส้นทางนี้ และสิ่งที่ทำให้ความฝันทุกคนเป็นจริงได้คือ การเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ทันกับทุกเหตุการณ์ในโลกของเรา หากวันนี้คุณไม่กล้าที่จะเปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมองในการใช้ชีวิตและทำธุรกิจในภาวะปัจจุบัน คุณจะมีโอกาสที่จะหยุดอยู่ที่เดิมไม่ว่าจะความสำเร็จ การงานและสังคมอย่างแน่นอน วันนี้เองบริษัทมีความสำเร็จและเติบโตขึ้นในทุกๆปี มีผู้คนประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นและสมาชิกทั้งหมดรวมๆ 3,300 รหัส นั่นเพราะคุณภาพของนักธุรกิจ คุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ ใส่หัวใจดูแลของผู้บริหาร ในปี 2563 บริษัทวางแผนที่จะช่วยให้สมาชิกมีรายได้ 6 หลักต่อเดือน จำกัด 100 รหัส ขยายสาขา MATA SHOP จำนวน 500 สาขา มีเป้าหมายทำยอดขาย MABICA COFFEE จำนวน 300,000 กล่อง มีการขยายธุรกิจผ่านสถานีวิทยุทั่วประเทศ วันนี้เองบริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้นำระดับสูงๆทุกท่านที่จะส่งมอบ ส่งต่อโอกาสทางธุรกิจและความสำเร็จให้กับผู้คน ” เพราะยิ่งให้ยิ่งได้ ” ในโอกาสนี้ขออวยพรปีใหม่ให้กับทุกท่าน


                                         ปรารถนาเงินทอง กองท่วมฟ้า
                                           ทำการค้าร่ำรวย ไปสวยสม
                                           มียศศักดิ์ รักใครใคร่ภิรมย์
                                         ขอให้กลมเกลียวกัน และมั่นคง
                                           มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดปี