ยอดขายมาบีก้า คอฟฟี่ทะลุเป้า

Wow!  เพราะคุณภาพ ทำให้ มาบิก้า คอฟฟี่ ครองใจลูกค้าและ สมาชิก” ระยะเวลา 8 เดือน ยอดขาย 20,000กล่อง! และในปี 2563 ท่านประธานฯเชื่อมั่นว่า ทะลุเป้า 300,000กล่องอย่างแน่นอน