สานฝัน แบ่งปัน รอยยิ้ม

บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์คจำกัด
ร่วมกับนักธุรกิจมอบสิ่งของและเงินสดจำนวน 4,000 บาท เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรียนบนดอยสูงโรงเรียนบ้านจอสิเดอเหนือ ต.แม่คง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน
ในวันที่ 5-7 ธันวาคม 2562  โดยตัวแทนชมรมเรารักชนบท
 
📌บริษัทเดอะมาตา ขอขอบคุณนักธุรกิจทุกท่าน ❤❤