ขอแสดงความยินดี กับนักธุรกิจผ่านคุณสมบัติรางวัลท่องเที่ยวไหว้พระเสริมดวงบารมี @ชะเวดากอง พม่า