โปรโมชั่นตามคำเรียกร้อง ทริปไหว้พระเสริมดวงบารมี @ชะเวดากอง พม่า

โปรโมชั่นตามคำเรียกร้อง ทริปไหว้พระเสริมดวงบารมี @ชะเวดากอง พม่า  เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

เงื่อนไข มาตา-ช็อป สะสมหรือ บิลเดียว 85,000บาท