สาส์นจากผู้บริหาร เดือนพฤศจิกายน 2562

  ยินดีต้อนรับและสวัสดีนักธุรกิจ เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค ทุกๆ ท่าน ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน หลายท่านคงได้รู้ถึงผลกระทบกับการใช้ชีวิตและรายได้ บางบริษัทได้ปรับลดพนักงานบ้าง, ปรับเวลาทำงานบ้าง, ปรับลดเงินเดือนเหลือ 75% บ้าง, ที่น่าตกใจคือ เลิกจ้างหรือปิดกิจการลง
   วันนี้ประธานรู้สึกถึงความกังวลของทุกท่าน แต่หากเราคิดใหม่และมองหาโอกาสเพิ่มรายได้ ประธานเชื่อว่าโอกาสธุรกิจ เดอะ มาตา คือโอกาสทองของทุกท่านที่จะช่วยเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ บริษัทฯ ก็มีสมาชิกของ เดอะ มาตา สามารถที่จะมีรายได้เพิ่มจาก พันบาทถึงหนึ่งแสนบาทต่อเดือน เพราะพวกเขาเหล่านั้นได้มองเห็นโอกาสและใช้ธุรกิจ เดอะ มาตา เป็นยางอะไหล่ชีวิต และในเดือนกันยายนที่ผ่านมา เดอะ มาตา ก็มีนักธุรกิจระดับไดมอนด์ใหม่เกิดขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ภาคภูมิใจของเรา
  “ประธานเชื่อมั่นว่า บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จะเป็นส่วนสำคัญช่วยให้พี่น้อง ภาคตะวันออกและทั่วประเทศมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีได้อย่างแน่นอน”