มิงกะลาบา ไหว้พระเสริมดวง บารมี ฟรีกับเดอะมาตา

มิงกะลาบา ไหว้พระเสริมดวง บารมี ฟรีกับเดอะมาตา..เที่ยวฟรี ชเวดากอง ง่ายๆ เพียงสะสมยอดขายใน Mata shop หรือเปิดมาตา ช็อป สะสมให้ครบ 70,000 บาท รับ ฟรี 1 ที่นั่ง