สาส์นจากผู้บริหาร เดือนกันยายน 2562

    ยินดีต้อนรับและสวัสดีนักธุรกิจ เดอะ มาตา เน็ตเวิร์ค ทุกท่านสำหรับเดือนสิงหาคมนี้พบกับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทย กับงานเปิดตัวสำนักงานใหญ่ภาคอีสาน จังหวัดอุดรธานี จัดได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีนักธุรกิจมาร่วมงานหลายจังหวัด เช่น หนองคาย, อุดรธานี, สกลนคร, กาฬสินธุ์และประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาวประธานทั้งสองรู้สึกภาคภูมิใจกับโอกาสของพี่น้องภาคอีสานกับโอกาสที่จะได้รับจากบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ทุกครอบครัวได้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขยิ่งขึ้น เพียงแค่เริ่มต้นเปิดดำเนินการร่วมๆ 1 เดือนเกิดผลตอบรับอย่างมากมาย ประธานเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และประสบการณ์ 12 ปีในธุรกิจเครือข่าย และมั่นใจกับความสำเร็จที่เกิดในปีนี้
    กฎทองสู่ความสำเร็จ ในแบบฉบับ เดอะ มาตา เน็ตเวิร์ค ที่ประธานอยากถ่ายทอดและเป็นแนวทางให้สมาชิกทุกท่านได้ดำเนินตามคือ ” จริงใจ ส่งมอบ รับผิดชอบ พาสำเร็จ ”
    จริงใจ หมายถึง ความจริงใจ จริงจังกับชีวิตของเราเอง จริงใจกับเป้าหมาย จริงใจซื่อสัตย์กับความฝันของตัวเอง ปรารถนาให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จ ไม่ให้มีใครมาทำลายความตั้งใจนั้นได้ ดังคำพูดที่ว่า “อย่าให้น้ำลายราคาถูกของใครมาทำลายความฝันราคาแพงของเรา” และสำคัญไม่แพ้กันกับความจริงใจของตัวเอง คือ จริงใจกับคน เริ่มต้นธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ความรู้สึกดี เป็นผู้ให้ เป็นแบบอย่างผู้นำที่ดี เป็นต้นแบบการเรียนรู้ คำว่า คนอื่นนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะผู้คนในองค์กรเท่านั้น แต่ยังหมายถึงทุกคนในสังคมรอบตัวเรา 
     ส่งมอบ หมายถึง เมื่อคุณมีความเชื่อมั่น 5 ประการ (เชื่อมั่นบริษัทและผู้บริหาร, เชื่อมั่นสินค้า, เชื่อมั่นแผนธุรกิจ, เชื่อมั่นโค้ชและทีม, เชื่อมั่นตัวเอง) คุณพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองและส่งมอบโอกาสชีวิต โอกาสธุรกิจให้ผู้คนที่คุณรัก นั้นหมายถึงการส่งมอบนั้น เกิดจากการเรียนรู้และความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณเองอย่างแท้จริง เพราะเมื่อคุณส่งมอบโอกาสให้คนอื่นก็หมายถึงคุณได้รับโอกาสนั้นเช่นกัน “ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งส่งมอบ ยิ่งสะสมโอกาส”
    รับผิดชอบ หมายถึง ประกาศแรกคือ ความรับผิดชอบตัวคุณเองที่จะพาตัวเองเข้าเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิด ทักษะ วิชาสินค้า วิชาแผนธุรกิจ วิชาคน หากคุณเริ่มต้นด้วยการรับผิดชอบตัวเอง ลงทุนใช้สินค้าดูแลตัวเองจนเปลี่ยนแปลง ลงทุนเดินทางมาเข้าเรียนรู้ นั่นแหละหมายถึงคำว่ารับผิดชอบ ประการที่ 2 คือ การรับผิดชอบดูแลเพื่อนๆ ที่คุณชวนเข้ามาร่วมธุรกิจดูแลติดตาม ชวนเข้าเรียนรู้ รับผิดชอบพาลงมือทำลงภาคสนามจริง เพราะคุณคือโค้ชเลิกหรือครู ที่จะรับผิดชอบให้ความรู้สมาชิกในทีมของคุณ “จงรับผิดชอบตัวเอง 100% และรับผิดชอบคนอื่น 100% แต่คนนั้นที่คุณชวนมาต้องอยู่ในรอบเรียนรู้ 100% เหมือนกับคุณ”
    พาสำเร็จ หมายถึงการให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจสมาชิกในทีมให้ก้าวผ่านความกลัว ผ่านอุปสรรคปัญหาได้ จนกลายเป็นบทเรียนและความสำเร็จ รวมถึงความใส่ใจกับทุกๆคน ทุกๆ ความฝันพาทุกคนเข้าเรียนรู้ชีวิตและธุรกิจในคอร์สของบริษัทฯ