สาส์สจากผู้บริหาร เดือนมิถุนายน 2562

  ยินดีต้อนรับและสวัสดีนักธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวิร์ค ทุกท่าน สำหรับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ถือว่ามีกิจกรรมและเรื่องราวสำคัญหลายอย่างที่ ช่วยให้สมาชิก เติบโตขึ้น คึกคักและตื่นเต้นได้ตลอดเวลา ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรม คอร์ส STS ทุกวันพุธ บริษัทมีนโยบาย เงินสวัสดิการช่วยเหลือ การเดินทาง สำหรับนักธุรกิจรัดับสตาร์และสูงขึ้นไป
2. กิจกรรมร่วมกับสมาชิกระดับผู้นำ จัดคอร์สฝึกอบรมและเปิดโอกาส ซึ่งสมาชิกก็สามารถจัดงานได้อย่างมืออาชีพ เพราะการเรียนรู้และ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. THE MATA CAMP ครั้งที่ 1 มีสมาชิกเข้าร่วมเกือบ 100 ท่านด้วยกัน เพราะเป็นกิจกรรม สร้างความสามัคคี รวมนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน รู้จักเสีย สละ รู้จักแบ่งปัน รู้จักคำว่า ทีมเวิร์ค และยังได้แรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะใช้สร้างกำลังใจให้ตัวเองและเพื่อนร่วมงาน ก็ต้องบอกว่า บรรยากาศ ของคอร์ส สนุกกันทีเดียว
4. คุณสมบัติ เกียรติยศระดับ ไดมอนด์ ดับเบิ้ลไดมอน์ และ ทริปเปิ้ลไดมอนด์ บริษัทได้ เพิ่มผลตอบแทนและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขให้เข้ากับยุค สมัยและง่ายขึ้น ส่งผลให้สมาชิกหลายท่าน มีโอกาสคว้าความสำเร็จได้
5. กิจกรรมเชิงรุก ด้วยระบบ เฮาส์มิตติ้ง (HOUSE MEETING) บริษัทและนักธุรกิจระดับสูง สนับสนุนและร่วมลงพื้นที พบปะสมาชิกเพื่อเพิ่ม ความมั่นใจกับธุรกิจเดอะมาตาฯ ปัจจุบันการขยายกลุ่มด้วยระบบ เฮ้าส์มิตติ้ง จึงเป็นหัวใจหลักของการเปิดโอกาสและค้นหานักธุรกิจและ สร้างเครือข่ายผู้บริโภค
6. โครงการระยะยาว 3 ปีเปลี่ยนชีวิต เป็นนโยบายที่สำคัญทีเดียวเพราะเป็นความสมัครใจของนักธุรกิจที่มีความต้องการสร้างอนาคตเปลี่ยน ชีวิตอย่างชัดเจน กับ บริษัทฯ วันนี้ประธานก็มีความตั้งใจมากที่จะช่วยสนับสนุนทุกรูปแบบเพื่อให้สมาชิกในโครงการประสบความสำเร็จ
   ประธานเชื่อมั่นว่าโอกาสชีวิตกับเดอะมาตาฯ จะถูกส่งมอบด้วยความรับผิดชอบให้กับทุกครอบครัว และ เมื่อทุกท่านเข้าเรียนรู้อย่างจริงจัง และรับผิดชอบกับความฝันของท่านตัวเอง ทุกท่านก็จะสามารถพบกับคำว่า ความสำเร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างแน่นอน

                                                                       คุณวีรชาติ ผาละนัด
                                                       ประธานผู้ก่อตั้ง บริษัทเดอะมาตาเน็ทเวิร์ค จำกัด 

                                                                         คุณดาวใจ สมบูรณ์
                                                                      ประธานกรรมการบริหาร