ทริปท่องเที่ยว พม่า

“ อิ่มบุญ ” รางวัลความสำเร็จอีกหนึ่งความรู้สึกของคำว่า “มีความสุขและอิ่มบุญ” กับทริปเที่ยวพม่า ชะเวดากอง ของนักธุรกิจ 50 ชีวิตด้วยกัน เนื่องจากการเติมโตของบริษัทฯเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็ต้องบอกว่า ทริปนี้มีความประทับใจ กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นศิริมงคลกับสมาชิกทุกท่านมากๆ