ทริปท่องเที่ยว เกาหลีใต้

“ หายเหนื่อยกันเลยทีเดียว” กับรางวัลท่องเที่ยว ประเทศเกาหลีใต้ ของเหล่านักธุรกิจผู้เต็มเปรี่ยมไปด้วยความฝันและแรงบันดาลใจ เกาหลีใต้เป็นอีกหนึ่งทริปที่เติมเต็ม ความฝันความสุข ให้กับสมาชิก ด้วยกิจกรรมมากมายในระหว่างท่องเที่ยว สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม