ขอต้อนรับนักธุรกิจเดอะมาตาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สู่โลกธุรกิจและความสำเร็จที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าของชีวิต ทุกท่าน คือ “ครอบครัวของเรา” และก้าวสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับเดอะมาตา 

         จึงเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่และมีค่าที่สามารถนำพาท่านสู่การประสบความสำเร็จได้อย่างไร้ขีดจำกัด 

         ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้อันอบอุ่นในรูปแบบของเดอะมาตาเน็ทเวิร์ค ท่านจะค้นพบกับศักยภาพยิ่งใหญ่ที่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้นในตัวท่าน 

         ท่านจะพัฒนาขีดความสามารถจนกระทั่งก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจระดับสูงและเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จพร้อมกับเป็นแบบอย่างแก่องค์กร 

         การนำพาผู้คนในองค์กรร่วมประสบความสำเร็จไปกับท่านและท่านยังเป็นแรงบันดาลใจของคนทั่วโลก ย่อมเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และสามารถเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตของท่านและผู้อื่น ความสำเร็จรวมถึงชื่อเสียงเกียรติของท่านและเดอะมาตา ล้วนเกิดจากความตั้งใจของ 

        บริษัทเเละนักธุรกิจเดอะมาตา ล้วนแล้วแต่เกิดจากการดำเนินธุรกิจบนเเนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญมากเเละทำให้โลกธุรกิจเดอะมาตาน่าอยู่ 

        บริษัทรู้สึกภาคภูมิใจในตัวท่าน เเละเชื่อว่าการเดินทางร่วมกันระหว่างเดอะมาตากับท่าน คือการก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตสู่ความสำเร็จ 

MISSION

 จะดำเนินธุรกิจ ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นแบบอย่างและภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจเครือข่าย

วิสัยทัศน์

  บริษัทมีความมุ่งเน้นที่สร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศในธุรกิจเครือข่าย
เพื่อให้ทุกท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายอย่างแท้จริง บริษัทจะสนับสนุนในทุกๆ  ด้าน เพื่อตอบสนองความสำเร็จของนักธุรกิจตลอดจนผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุดทั้งนี้ เราจะเติบโตและก้าวไปสู่เป้าหมายทั้ง ความสุขและ ความสำเร็จร่วมกัน

  พันธกิจ

    เราจะดำเนินธุรกิจด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นแบบอย่างและภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจเครือข่าย ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของผู้บริหาร มีพันธกิจต่อนักธุรกิจ ดังต่อไปนี้
    ให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง (HEALTHY)
    ให้ทุกคนมีฐานะดีและมั่นคง (WEALTHY)
    ให้ทุกคนมีความสามารถเพิ่มพูน (WISDOM)
    ให้ทุกคนสร้างตำนานชีวิต (LEGEND)
    ให้ทุกคนอยู่รวมกันด้วยคุณธรรม (MORAL)
    ทุกคนมีความสุขทั้งครอบครัว (HAPPINESS)

                                                                         ขอเป็นกำลังใจให้ท่านตลอดการเดินเพื่อไปสู่ความสำเร็จที่ท่านปรารถนา

 

                                                                                                             คุณ วีรชาติ ผาละนัด
                                                                                                               (ประธานผู้ก่อตั้ง)

                                                                                                             คุณ ดาวใจ สมบูรณ์
                                                                                                           (ประธานกรรมการบริหาร)